9 NKOSI SIKELEL’ (Afrika)

Volkslied van Zuid-Afrika.  Terwijl Nelson Mandela meer dan 17 jaar lang in de gevangenis zat,  bleef dit verzetslied van het ANC klinken.  Toen Mandela president werd,  koos hij Nkosi Sikelela als volkslied.  Wij blijven dit lied zingen zolang racisme blijft bestaan.   Apartheid is alleen “op papier” verdwenen.